Свържи се с нас

Vegan Holistic

Vegan Holistic

За нас

veganholistic512

Само до преди няколко години веган беше почти непозната дума у нас, но благодарение на стремежа на все повече хора към по-добро разбиране на света, състрадание към животните, по-здравословен начин на живот, духовно развитие, просто от любопитство или от някакви неясни вътрешни подбуди, думата веган започна да придобива все по-голяма популярност и вече може да се види и чуе на много места, от опаковките и етикетите на стоки в магазина до медиите и разговорите между хората. В големите градове отвориха веган ресторанти, а в интернет се появяват все повече блогове, сайтове и групи в социалните мрежи, които да информират, свързват и насочват веганите за нещата, които ги интересуват.

Защо холистичен веган?

Въпреки всичката тази популярност обаче, все още представата на много хора за това какво значи веган е свързана с вегетарианството — веган диета, екстремна форма на вегетарианството, „хора, които не консумират дори мляко и яйца” и т. н. Веганизмът може и да има връзка с вегетарианството, но всички тези определения са непълни, подвеждащи и свеждащи веганизма единствено до начин на хранене, индивидуално здраве или някакъв моден лайфстайл.

За съжаление дори самите вегани все по-често използват дефинициите за това какво е веган, които са били наложени от невеганите. Колко от самоопределящите се като вегани хора отговарят на интервюта в медиите или попитани от обикновени хора по улиците какво означава веган с обяснения какво не ядат или какви продукти не използват? Дори тези, които казват нещо за състраданието към животните, насилието и екологичните проблеми при “производството” на месото и животинските продукти и пр., също обикновено дават доста непълно обяснение на феномена веганизъм.

Докато фокусът на веганизма като форма на вегетарианство е върху индивидуалния потребителски избор – изключването на определени неща от личната диета и начин на живот – и самоопределянето с някаква социална идентичност, ние решихме да сменим гледната точка и да наречем нашия сайт Vegan Holistic. Според нас да бъдеш веган холистик означава да виждаш взаимовръзките между нещата в света по един много по-цялостен начин. Докато повечето хора – тези, които свеждат веганизма до личен потребителски избор, – не осъзнават по-дълбоко причината и следствието, то един наричащ себе си холистик би трябвало да вниква в корените, процесите, разклоненията, взаимоотношенията, динамиката, цялостта, единството и сложността на “проблемите”.

Думата цялост (холизъм) е взаимосвързана с корена на думата здраве – цяр, изцеление (на английски – holism от whole-ness (цялост), heal (лекувам), holy (свещен или цял/единен с бога/вселената). Да бъдеш здрав, буквално означава да бъдеш цял, цялостен, пълен… да излекуваш, означава да възвърнеш цялостта. Нашето възприятие за цялостта/здравето не е просто това за нашата собствена липса на болести и завършеност като човешки индивиди, а също и чувство на принадлежност към другите и към цялото.

Здравето е нашата цялост със света и намирането на нашето място редом с всички останали, т.е. на общност и намиране на общ език и ценности с другите. Задавайки си въпроси за нашето място в света и загърбвайки предразсъдъците и закостенелите форми на мислене, ние възвръщаме своята връзка с природата, с нашите близки и далечни човешки общности и с другите животински видове, които също са част от нашия свят и глобална био-общност.

Именно заради холистичната представа за света, веганизмът е толкова важен. Да имаш веган холистичен светоглед, означава да се научиш да бъдеш здрав индивидуално, социално, екологично и духовно, носейки посланието за състрадание към другите хора, други животински видове и природата, след като си избрал да бъдеш веган. В този смисъл да бъдеш веган, не е нещо, което някой избира да бъде, а по-скоро нещо, на което се приучава – да бъде едно цяло със/за-себе-си-и-със/за-останалите.

Веганството като ненасилствена комуникация

Да бъдеш веган означава също да водиш ненасилствена комуникация с другите животински видове. Когато животните биват убивани за тяхното месо или когато биват подлагани на друга жестока форма на отношение, това е не просто насилствена комуникация и взаимовръзка с тях, но и пълно прекъсване на комуникацията между човека и другите видове.

Когато животните биват държани в плен и експлоатирани, за да произвеждат нещо за нас, те започват да се съпротивляват, изпитват болка и губят своята свобода, което също е ярък пример на насилствена комуникация. Ставайки вегани, ние подаваме ръка на животните, вслушваме се в техните гласове и желания, за нас те стават някой, а не нещо. Те стават други индивиди, а не продукти за нашата социална и икономическа система.

Холистичният подход към веганството означава да осъзнаем себе си като съзнателни същества, които са не просто състрадателни към другите животински видове. Ние трябва също така да приемем или превъзмогнем животинското в себе си. Бъдейки отговорни към себе си и другите, ние ги учим също и да бъдат отговорни, състрадателни и солидарни с останалите. Затова казвайки, че искаме да наложим веганската етика, е все едно да казваме, че искаме да наложим мира и състраданието. Веганизмът е приложената в действие етика на състраданието и приемането на другите, което не е просто еднократен акт, а наше постоянно състояние на ума и духа.

Нека сменим парадигмата и спрем да говорим за вегетарианството/веганството като за „личен избор” и нещо касаещо единствено индивида, изолиран от останалия свят чрез неговите индивидуални потребителски избори. Нека спрем с фанатичния индивидуализъм, който ни носи илюзията, че всеки човек може да бъде здрав и щастлив в абсолютно дезинтегрирано семейство или общност, репресивна социална среда и отровена екосистема.

Сменяйки парадигмата, здравето започва да означава свързване на парчетата и възвръщане на цялостта, а здравословната веган диета ни дава не просто по-добра защита от болести, а също социална и екологична отговорност, солидарност, състрадание и емпатия към по-слабите и онеправданите. Вместо повече веган продукти в магазините и повече вегетариански/вегански ресторанти, се нуждаем от повече солидарност и устойчиво развитие, излекувайки раните на планетата. Вместо вменяване на вина и морализиране на другите, нека се учим взаимно на носене на ежедневна отговорност за нашите мисли и действия, които да са в полза на общото здраве и щастие.

Вместо да гледаме на животните като на наша частна собственост или жертви, да погледнем на тях като на други индивиди и участници в играта на живота. Вместо да гледаме на храната като продукт и стока, да я видим като лекарство, което ни е дадено директно от природата, за да ни дава жизнена сила да бъдем активни участници в собствените си животи. Вместо формализирано и причинно-следствено мислене да имаме системно и холистично мислене, или както се пее в древния епос  „Бхагавадгита”, в мъдрост живеят онези, които виждат себе си във всичко и всичко в себе си.

Нека този сайт бъде стъпка към смяната на парадигмата!

Напиши коментар

Напиши отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Абонирай се

Получавай известия за нови публикации по имейл.

Реклама

Най-популярни

Горе