Животните не са суровини за месо

Животните не са суровини за месо

Еха, най-накрая съм свободен. Как може т.нар. цивилизовано общество да държи животни в промишлени фабрики? Моите милиони събратя и аз никога не сме виждали дневна светлина. Да се движим наоколо за тях значи само загуба на енергия! Единственото бъдеще за нас е касапския нож. Ние сме живи същества с чувства, по дяволите! Не просто продукти, носещи печалба. Какво чакате? Раз, два, три, всички животни на свобода!