Ив Бонардел: Разговори с един егалитарист

Ив Бонардел: Разговори с един егалитарист

Егалитарист от над двайсет години, Ив Бонардел се бори срещу различните форми на доминация и дискриминация, и идеологиите, които се опитват да ги оправдаят или направят социално приемливи. И това в модерни общества, които претендират, че се базират на идеята за...
За земеделие без животновъдство

За земеделие без животновъдство

Френският егалитарист Ив Бонардел чертае свят на неексплоатация и равенство, в който селското стопанство не се крепи на животновъдство и видизъм. Настоящата статия е написана с цел да бъде публикувана на английски във вестника на Reclaim The Fields, международна мрежа...
Какво е „хуманно“?

Какво е „хуманно“?

Просвещението, разбирано в най-широк смисъл, е напредък на мисълта, който освобождава човешките същества от страха и в следствие на това ги поставя в позицията на господари на света. Така един изцяло просветен свят бива озарен от триумфа на антропоцентризма. Макс...