Каква е разликата между щастие и удоволствие?

Дали сме търсачи на удоволствия или търсачи на щастие? Кое е нашето естествено състояние?

Прочети