Защо се противопоставяме на фермите за ценни кожи?

Текст от листовка, изпратена ни от активисти, които се противопоставят на изграждането на фермата за норки в село Меджерито край гр. Стара Загора.

Прочети

Ценните кожи: Какво се случва във фермите?

Какво не е наред с фермите за ценни кожи

Прочети