Изкуството и зараждането на правата на животните

Изкуството и зараждането на правата на животните

Осемнайсети век се характеризира с възхода на едно ново и по-позитивно разбиране на животните във философията, литературата и художественото изкуство. Именно там се зараждат първите аргументи, че животните могат да чувстват, а от това следва, че притежават неотменими...