За нас

Vegan Holistic се стреми да обхване различни аспекти на веганството, показвайки неговия потенциал да трансформира света към хармоничен живот, състрадание и етично отношение към животните, хората и природата.

Само до преди няколко години веган беше почти непозната дума у нас, но благодарение на стремежа на все повече хора към по-добро разбиране на света, състрадание към животните, по-здравословен начин на живот, духовно развитие, просто от любопитство или от някакви неясни вътрешни подбуди, думата веган започна да придобива все по-голяма популярност и вече може да се види и чуе на много места, от опаковките и етикетите на стоки в магазина до медиите и разговорите между хората. В големите градове отвориха веган ресторанти, а в интернет се появяват все повече блогове, сайтове и групи в социалните мрежи, които да информират, свързват и насочват веганите за нещата, които ги интересуват.

Защо холистичен веган?

Въпреки всичката тази информация обаче, все още представата на много хора за това какво значи веган е свързана с вегетарианството — веган диетаекстремна форма на вегетарианството, „хора, които не ядат дори мляко и яйца“ и т.н. Във всички тези неща има нещо вярно и веганизма наистина има връзка с вегетарианството, но всички тези определения са непълни, подвеждащи и свеждащи веганизма единствено до начин на хранене, индивидуално здраве или някакъв модерен лайфстайл. За съжаление дори самите вегани все по-често използват дефинициите за това какво е веган, които са били наложени от невеганите. Колко от самоопределящите се като вегани хора отговарят на интервюта в медиите или попитани от обикновени хора по улиците какво означава веган с обяснения какво не ядат или какви продукти не използват. Дори тези, които казват нещо за състраданието към животните, насилието и екологичните проблеми при „производството“ на месото и животинските продукти и пр. също обикновено дават доста непълно обяснение на феномена веганизъм.

Докато фокусът на веганизма като форма на вегетарианството е върху индивидуалния потребителски избор на едни продукти за сметка на други, изключването на определени неща от диетата и начина ти на живот и самоопределението ти с някаква социална идентичност, ние решихме да сменим гледната точка и да наречем нашия сайт Vegan Holistic. Според нас да бъдеш веган холистик означава да виждаш взаимовръзките между нещата в света по един много по-цялостен начин. Докато формалната логика, която следват повечето хора (като тези, свеждащи веганизма до вегетарианска диета), дава статично, предсказуемо, линеарно и фрагментирано знание за причина и следствие (и също така тази логика в момента доминира в света на служещата на индустрията наука, икономиката, политиката и технологиите), то един наричащ себе си холистик би трябвало да следва неформалната логика на вникването в корените, процесите, разклоненията на пътеките, взаимоотношенията, динамиката, цялостта, единството и сложността на „проблемите“.

Думата цялост (холизъм) е взаимосвързана с корена на думата здраве – цяр, изцеление (на английски – holism от whole-ness / цялостheal / лекувамholy / свещен или цял/единен с бога/вселената). Да бъдеш здрав буквално означава да бъдеш цял, цялостен, пълен… да излекуваш означава да възвърнеш цялостта. Нашето възприятие за цялостта/здравето не е просто това за нашата собствена липса на болести и завършеност като човешки индивиди, а също и чувство на принадлежност към другите и към цялото. Здравето е нашата цялост със света и намирането на нашето място редом с всички останали, т.е. на общност и намиране на общ език и ценности с другите. Задавайки си въпроси за нашето място в света и загърбвайки предразсъдъците и закостенелите форми на мислене, ние възвръщаме своята връзка с природата, с нашите близки и далечни човешки общности и с другите животински видове, които също са част от нашия свят и глобална био-общност.

Именно заради холистичната представа за света, веганизма е толкова важен. Да имаш веган холистичен светоглед означава да се научиш да бъдеш индивидуално, социално, екологично и духовно здрав, носейки посланието за състрадание към другите хора, нечовешки видове и природата, след като си избрал да бъдеш веган. В този смисъл да бъдеш веган не е нещо, което някой избира да бъде, а по-скоро нещо, на което се приучава – да бъде едно цяло със/за-себе-си-и-с/за-останалите.

Веганството като ненасилствена комуникация

Да бъдеш веган означава също да водиш ненасилствена комуникация с другите животински видове. Когато животните биват убивани за тяхното месо или друга жестока форма на отношение към тях, това е не просто насилствена комуникация и взаимовръзка с тях, но и пълно прекъсване на комуникацията между човека и другите видове. Когато животните биват държани в плен и експлоатирани, за да произвеждат нещо за нас, те започват да се съпротивляват, изпитват болка и губят своята свобода, което също е ярък пример на насилствена комуникация. Ставайки вегани, ние подаваме ръка на животните, вслушваме се в техните гласове и желания, за нас те стават някой, а не нещо. Те стават други индивиди, а не продукти за нашата социална и икономическа система.

Холистичният подход към веганството означава да осъзнаем себе си като съзнателни същества, които са не просто състрадателни към другите животински видове, но и самите ние се нуждаем от приемане или превъзмогване на животинското в себе си. Бъдейки отговорни към себе си и другите, ние ги учим също да бъдат отговорни, състрадателни и солидарни с останалите. Затова казвайки, че искаме да наложим веган етиката е все едно да кажем, че искаме да наложим мира и състраданието. Веганизмът е приложената в действие етика на състраданието и приемането на другите, което не е само еднократен акт, а наше постоянно състояние на ума и духа.

Нека сменим парадигмата и спрем да говорим за вегетарианството/веганството като „личен избор“ и нещо касаещо единствено индивида, изолиран от останалия свят чрез неговите индивидуални хранителни и потребителски избори. Нека спрем с фанатичния индивидуализъм, който ни носи илюзията, че всеки човек може да бъде здрав и щастлив в абсолютно дезинтегрирано семейство или общност, репресивна социална среда и отровена екосистема.

Сменяйки парадигмата, здравето започва да означава свързване на парчетата и възвръщане на цялостта, а здравословната веган диета ни дава не просто по-добра защита от болести, а също социална и екологична отговорност, солидарност, състрадание и емпатия към по-слабите и онеправданите. Вместо повече веган продукти в магазините и повече вегетариански/вегански ресторанти, се нуждаем от повече солидарност и устойчиво развитие, излекувайки раните на планетата. Вместо налагане на вина и морал към другите, нека се учим взаимно на носене на ежедневна отговорност за нашите мисли и действия, които да са в полза на общото здраве и щастие.

Вместо да гледаме на животните като на наша частна собственост или жертви, да погледнем на тях като на други индивиди и участници в играта на живота. Вместо да гледаме на храната като продукт и стока, да я видим като лекарство, което ни е дадено директно от природата, за да ни дава жизнена сила да бъдем активни участници в собствените си животи. Вместо формализирано и причинно-следствено мислене да имаме системно и холистично мислене, или както се пее в древния епос „Бхагавадгита“, в мъдрост живеят онези, които виждат себе си във всичко и всичко в себе си.