Общи условия и разпоредби

Общи условия и политика на поверителност

I. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта veganholistic.com. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не посещавайте нашия сайт.

Потребителите получават правото да използват сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар в него, потребителите се съгласяват да спазват добрия тон за водене на дискусия и да не подтикват към насилие, дискриминация и противоконституционно поведение. Екипът на сайта не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

  • Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • Участие в сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;
  • Създаване и персонализация на потребителски профил като автор в сайта или изпращане на материал, който ще бъде или вече е публикуван в сайта;
  • Получаване на email с абонамент за нови публикации в сайта.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Vegan Holistic се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Някои от материалите в сайта са написани специално за сайта и техните автори не желаят нерегламентираното им използване, което би представлявало нарушение на техните права и може да доведе до търсене на правна отговорност от тяхна страна срещу нарушителите.

2. Creative commons. Някои от материалите в сайта имат частично запазени авторски права, според лиценза Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0).

3. Без авторски права. Някои от материалите в сайта нямат защитени авторски права и са достъпни за свободно използване, копиране и разпространение.

Призоваваме всички физически лица и медии, които желят да копират информация от сайта да ни (дори и по точки 2 и 3) своевременно да ни информират за това и да използват препратка към материала в нашия сайт. Бихме се радвали да копирате само част от текста и да използвате препратка с референция „Прочетете цялата статия от…“, за да може да бъде прочетена от нашия сайт, където е обвързана с други сродни публикации, а не да бъде извадена от контекст и публикувана в чужди сайтове сред материали, които може да не одобряваме или дори да си противоречат с идеята, заради която сме написали и публикували дадения текст, видео или друг материал.

IV. Конфиденциалност

Vegan Holistic се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Vegan Holistic може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до нас на следния адрес или email за контакти: [email protected].

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите.

V. Ограничаване на отговорността

Vegan Holistic не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция наша страна за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Vegan Holistic  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Vegan Holistic  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Vegan Holistic  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Всички материали в сайта са с информационна и образователна цел, авторите в сайта и предоставената от тях информация нямат за цел да провокират нарушаване на законите или обществения ред, а да показват различни гледни точки и мнения, които така или иначе съществуват в обществото. Нито един материал в сайта не бива да подтиква към определено противозаконно поведение.

Някои от от текстовете са преведени от чужди езици и не претендират за изчерпателност или правдоподобност на изказаното мнение. Преведените от чужди езици материали в този сайт са с чисто информативна цел и не са обвързани с мнението или гледната точка на авторите на сайта.

VI. Съдействие

Всеки, който желае да ни помага в развитието на сайта, може да се включи в него и нашата дейност. Чувствайте се свободни да ни изпращате:

  1. Да ни изпращате авторски или преведени материали, които са подходящи и свързани с идеята и целите на сайта.
  2. Да ни пишете коментари, идеи и предложения.
  3. Да ни изпращате веган рецепти (не само готварски, но и такива за домашни и направи-си-сам веган продукти), авторски снимки и пр.
  4. Да помогнете с преводи на ценни материали от други езици или субтитри на филми и видео материали.
  5. Да споделяте информацията и да бъдете активни в личен план, социално и да бъдете част от промяната, която искате да видите в света.

VII. Бисквитки

Така наречените „бисквитки“ носят информация, която е изпратена от уеб сървър към уеб браузър, като се съхранява от уеб браузъра. Така съхранената информация бива изпратена отново към сървъра всеки път, когато браузъра подаде заявка към сървъра за посещение на страница. Може да бъдат използвани „временни“, както и „постоянни“ бисквитки при посещенията ви в този сайт.

„Временните“ бисквитки може да бъдат използвани за съхранение на информация по време на посещението ви в сайта; „Постоянните“ бисквитки биват използвани, за да може сайта да ви разпознае при следващо посещение. „Временните“ бисквитки се изтриват от компютъра ви след като затворите вашият браузър.

„Постоянните“ бисквитки се съхраняват на компютъра ви докато бъдат изтрити или до определена дата, до която са валидни. Този сайт използва Google Analytics, услуга за Интернет анализ на Google. Google Analytics използва конкретна бисквитка, която се съхранява на компютъра ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Информацията относно използването на този сайт, генерирана от бисквитката, се използва за създаването на статистика за посещенията в сайта. Google съхранява тази информация. Можете да откриете допълнителна информация за тези условия и за защита на данните тук.

По-голямата част от браузърите ви дават възможност да се откажете от всички бисквитки, докато при други можете да игнорирате само допълнителни бисквитки.