За животните

Какво се случва с кокошките носачки

В естествената си среда кокошките прекарват голяма част от времето и енергията си в подготовка за репродукция. Както и при голяма част от другите животни, целият им живот се върти около потомството.

Формирането и развитието на едно яйце изисква значително количество съхранявани хранителни вещества. Следователно, кокошката трябва да се храни разнообразно с различни растения и насекоми, за да гарантира правилен растеж на черупката на яйцето и неговите богати на хранителни вещества компоненти.

След като кокошката е намерила идеалното място за своето гнездо, тя изкопава плитка дупка в почвата и започва да събира различни треви, клонки и пера. Тя педантично подрежда материалите, за да направи защитено убежище за своите яйца. Когато е готова да снесе яйцата си, при кокошката се забелязва нарастваща тревожност. Тя се оттегля в уютното си и безопасното гнездо и едно по едно яйцата се появяват в продължение на няколко дни. На класифицирани като „неопределени нива“, кокошките ще продължават да снасят яйца, докато гнездото им не се напълни, което обикновено означава 12-14 яйца. Снасянето е последвано от инкубационен период. През следващите няколко седмици кокошката трябва да пази яйцата си при постоянна температура и влажност на въздуха, за да им осигури правилно развитие. През този период тя рядко напуска гнездото.

Захранвани от обгръщащия ги жълтък, ембрионите непрекъснато се развиват. Периодично кокошката използва клюна си, за да може леко да обърне яйцата и когато пилетата са готови да си излюпят, тя може да чуе техните тихи пиукания през черупката. За да си пробият път, пилетата използват специален израстък на върха на новосформирания им клюн. Издатината е известна като яйчен зъб и присъства при всички животни от клас птици и влечуги.

Когато всички пиленца са се излюпили, кокошката ги води към първата им глътка вода. В този уязвим етап тя ги учи как да си търсят храна, докато агресивно ги защитава от хищници. През следващите няколко седмици тя храни и защитава своите пиленца всеотдайно, грижейки се за всяка тяхна нужда.

Този репродуктивен цикъл се повтаря 2-3 пъти годишно.

Факти за индустрията с яйца

В промишлените животински ферми кокошките живеят в може би най-лошите условия от всички селскостопански животни. Живеещи в крайно ограничено пространство и не можещи да изпълняват каквито и да е естествени нужди, те страдат ден след ден в условия, които никое живо същество не би трябвало да понася. Бизнес моделът на индустрията се базира на голям обем производство с безпощаден мотив за минимизиране на разходите и максимизиране на печалбата.

battery-hens

На възраст от 18 седмици кокошките са поставени в така наречените батерийни клетки. (Директива на Европейския съюз, приета през 1999 г. забрани употребата на батерийни клетки за кокошки и даде срок до 1.01.2012 г. на всички страни от ЕС, включително и България, да преминат към алтернативни способи за отглеждане на кокошките носачки, в ЕС обаче все още се използват батерийни клетки за норки, чинчили, лисици и др. животни в индустрията за кожа за козина) Всяка клетка побира 5-10 кокошки, като на всяка птица се полагат приблизително 67 квадратни сантиметра пространство – големината на средно голяма подложка за компютърна мишка.¹ Приблизително 95% от кокошките в САЩ живеят при тези екстремни условия докато не биват заклани на възраст 18-24 месеца. Не можещи да се къпят в прахта, да седнат, или дори разперят крилата си, кокошките са в постоянно състояние на физическо и психическо напрежение.

С клетки подредени една върху друга на няколко реда, един хангар може да събере до 100 000 кокошки.² Въздухът е изпълнен със смесица от фекален прах от огромното количество екскременти, които се натрупват в продължение на месеци, и получената миризма на амоняк е поразителна. За да се запазят оперативните разходи до минимум, съоръженията са проектирани така, че да изискват ниска или никаква поддръжка. Рядко се налага работниците да отварят хангара, тъй като храна, вода и събирането на яйца са напълно автоматизирани. Частта отнемаща най-много време от процеса е премахването на 14% от кокошките, които умират през това време.³

При тези изключително неестествени условия, кокошките потенциално биха могли да кълват собствените си пера, както и агресивно да кълват своите съкилийнички. Вместо да им се даде достатъчно пространство, една значителна част от клюна на всяка птица бива отрязана с помощта на горещ нож скоро след раждането. Това осакатяване се извършва без използване на обезболяващи.

Когато една кокошка е готова да снесе яйце, тя се опитва да достигне до ъгъла на клетката. Инстинктите ѝ казват да намери сигурно място, но тя няма убежище. Тя трябва да снесе своите яйца на сантиметри от съкилийничките си.

Вместо 20-30 яйца, които биха снасяли по естествен начин всяка година, промишлено отглежданите кокошки снасят повече от 275 яйца годишно.⁴ Калцият, извлечен при този обем на снасяне на яйца оставя костите им изключително крехки и податливи на счупване. В допълнение, краката, крилата и главите на кокошките често се оплитат в телта на клетките, в резултат на което биват стъпкани от съкилийничките си. Във всеки един момент, хиляди кокошки едновременно кудкудякат в зов за помощ.

Какво се случва с кокошките, когато спрат да снасят?

След 18-24 месеца, скоростта им на снасяне започва да намалява, и този момент индустрията ги смята за „изразходени“ и ги изпраща на клане.

chickens-for-meat

Транспортирането на кокошките до кланицата е изключително травмиращо събитие. Преди да бъдат натикани в камионите те трябва да бъдат физически събрани. Работниците се разпръсват в хангара и насилствено извличат изтощените кокошки от клетките им. По време на този процес, много от кокошките остават със счупени крила и крака. След това те се натикват в кошове и се подреждат върху големи бордови камиони. По време на транспортирането, непознатата обстановка, миризми, звуци и движения причиняват силен стрес.

Превозвачите могат да пътуват до 28 последователни часа без период на почивка. Периодът от 28 часа може да бъде удължен до 36 часа, като просто се представя писмено искане.⁵ През това време, кокошките са лишени от храна и вода. Много от тях не оцеляват по време на пътуването.

Когато кокошките пристигнат в кланицата, щайгите се разтоварват и подреждат върху транспортни ленти. Една по една, кокошките се изваждат от сандъците и се провисват за краката. Висящи с главата надолу, те се борят, за да се освободят, докато преминават през електрическа водна баня, целяща да ги зашемети, преди да бъдат убити. В много индустриализирани животински фабрики, производствените линии се движат толкова бързо, че много от кокошките не са добре зашеметени. Следващата станция се състои от автоматизирани остриета, които режат гърлата на кокошите, докато те преминават, което води до кървенето им до смърт. Отново, поради това че производствените линии се движат толкова бързо, много от кокошките не кървят до смърт преди достигане на следващата станция. Тяхната съдба е най-лоша от всички, тъй като следващата станция е попарващия резервоар, предназначен за отстраняване на техните пера. Учени занимаващи се с птиците признават, че когато кокошките не кървят до смърт, те могат да се върнат в съзнание, преди да отидат в резервоара за попарване, в който случай те биват сварени живи.⁶ След като перата са били оскубани, серия от изкормващи машини премахват главата, краката и вътрешните органи.

Някои кокошките биват убивани в същите кланици, в които пилета, отглеждани за месо, но индустрията вече не намира това за печелившо. Вместо да транспортира и коли тези кокошки за половин килограм „месо“, индустрията се насочва към „изхвърляне” на място. Актуални методи за „изхвърляне“ включват убиване на носачки с CO₂ и компостиране на телата им, чупейки вратовете им (известно като дислокация на шиен прешлен) или смилането им живи (известно като мацерация).⁷,⁸ В някои случаи, кокошките в купчините компост са все още живи, и се опитват да се освободят.

Някои индустриални животински фабрики принуждават кокошките да издържат един последен кръг голямо снасяне на яйца, преди да излязат от употреба. В процес известен като „принудително линеене“, за около 14 дни им се спира цялата храна. В резултат на силния стрес птиците губят почти всичките си пера, което стимулира кратък, период на снасяне на яйца. Най-новият вид на принудително линеене използва хранително дефицитни храни вместо глад.

Докато женските страдат много месеци в тези фабрики, мъжките пилета имат по-кратка, но също толкова неприятна съдба. Не можещи да снасят яйца, и порода за индустрията за производство на месо, еднодневните мъжки пилета биват убити още в люпилнята. Всяка година в САЩ, 200 милиона мъжки пилета са или смлени живи и направени на тор, или захвърлени в големи кофи за боклук, където биват оставени да се задушат.

Тези трагични условия са реални, и се случват всеки ден в промишлените животински комбинати в страната. Стандартните практики в индустрията не показват никакво уважение към умственото или физическото здраве на животните. Подобно на всички други промишлено отглеждани птици, кокошките не са защитени от Закона за защита на животните или на Федералния закон за хуманно клане.

Факти за домашната кокошка

egg-hen

Съществуването на кокошките в промишлените ферми за яйца е в пълна противоположност на дивите им роднини. Тези кокошки никога не драскат в калта, не чувстват стръкче трева, не създават гнездо, дори не разперват криле. Яйчената индустрия не показва признаци, че доброволно ще подобрява нехуманните си стандартни практики. В ръцете на потребителите е да отхвърлят това ненужно страдание, и да насърчават едно по-разумно и устойчиво бъдеще чрез приемане на вегански начин на живот.

Факти за кокошките носачки:

 • Домашната кокошка е потомък на червеноглавата индокитайска кокошка (Red Junglefowl), която обикновено снася само по едно яйце на месец (12 яйца годишно).
 • В началото на XX век домашните кокошки са снасяли по около 120 яйца на година, а днешните кокошки носачки в промишлени ферми снасят близо 300 яйца годишно.
 • Типичната кокошка носачка прекарва живота си в клетка с размерите на тетрадка.
 • Изключителният психически стрес от тясното пространство често води до кълване, бой и канибализъм.
 • Тъй като мъжките пиленца не могат да снасят яйца, те биват отделени от женските след раждането си и са смилани живи.
 • Те биват изхвърлени – все още живи и в съзнание – в гигантски кофи за боклук, където са оставени да умрат от глад и / или задушаване.
 • За да се избегне това кокошките да се нараняват помежду си, част от клюна им бива отрязан.
 • Когато цената за храненето им стане по-висока от печалбата, извлечена от производството на яйца, те биват заклани.
 • 15% от излюпените пилета стават месо. Те са генетично избрани да достигнат 6 пъти естествената си тегло в рамките на 1,5 месеца. Те все още са бебета, когато хората ги ядат, но са толкова големи за меките си кости, че много от тях не могат дори да стъпят на краката си, да не говорим за разходка.
 • Яйцата са толкова нездравословни, че Министерството на земеделието и храните в САЩ е забранило да се рекламират като „здравословни“, „хранителни“ или дори „безопасни“.
 • В крайна сметка, всички пилета и кокошки завършват живота си окачени за краката си с главата надолу, докато са в пълно съзнание. Първо главите им ще се влачат през баня от електрически заредена вода, пращаща повечето от тях в безсъзнание. След това ще преминат през автоматичен нож режещ вратове, където кръвта им ще изтече. След това ще преминат към резервоара за попарване, което го прави скубането им по-лесно. Някои пилета са все още в пълно съзнание, след електрическата баня.

Източник: Food Empowerment Project

Бележки:
[1] United Egg Producers.(2008) Animal Husbandry Guidelines for U.S. Egg Laying Flocks. 2008 Edition.
[2] 9/22/2009 от https://www.unmc.edu/rural/documents/cafo-report.pdf
[3] 9/22/2009 от https://www.ces.ncsu.edu/depts/poulsci/tech_manuals/composting_poultry_mortality.html
[4] Rollin, Bernard. Putting the Horse Before Descartes: My Life’s Work on Behalf of Animals. Philadelphia: Temple University Press, 2011. Google Books. 6 Sept. 2012 (books.google.com/id=H0eA07De357219)
[5] Retrieved 9/8/2009 from https://www.law.cornell.edu/uscode/49/usc_sec_49_00080502—-000-.html
[6] Bilgili, S. F., 1999. Recent advances in electrical stunning. Poultry Sci. 78:282-286. citing Fletcher, 1993.
[7] Webster, A.B. and Fletcher, D.L. 1996. Humane on-farm killing of spent hens. J. Appl. Poult. Res. 5:191-200.
[8] Newberry, R.C., Webster, A.B., Lewis, N.J., and Arnam, C.V. 1996. Management of spent hens. Proc. Symp. Farm Animal Welfare in Canada. Lennoxville, Quebec, Canada.

P.S. Информацията е стара и преведена от американски източник, но въпреки че от 2012 г. батерийните клетки са забранени на територията на страните от ЕС, индустрията с яйца остава една от най-жестоките изобщо. Дори при свободно отглежданите кокошки мъжките пилци и петли биват изхвърляни и убивани като ненужни, носачките изпитват стрес и живеят в страх цял живот, а след 1 година снасяне на яйца биват заклани.

1 Коментар

 • Виолета Керемидчиева 17.04.2023

  Здравейте, поздравления за статията и грижата за качеството на живот на животните. Би било добре да си коригирате информацията и отново да направите факт чекинг, защото изнасяте невярна информация, което се отразявам негативно на благородните ви подбуди. Кокошката не снася 20-30 яйца годишно в „естествена среда“, както сте написали, а 100. Проверих информацията в цитирания източник под точка „4“. Според други източници цифрата е различна – около 200, но да се ограничим до вашия източник.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.